Varno in spodbudno učno okolje (sodelovanje z ZRSŠ)

Številne raziskave kažejo na velik pomen, ki ga ima varno in spodbudno učno okolje na kakovost in uspešnost vzgoje in izobraževanja. Za gradnjo spodbudnega učnega okolja je potrebno medsebojno spoštovanje in zaupanje, kar velja tako za učence kot učitelje. Za doseganje takšnega okolja smo v vrtcu in šoli odgovorni vsi. V našem zavodu želimo ustvariti okolje, v katerem se bomo počutili sprejete, vključene in bomo lahko razvijali svoje potenciale. Spodbujati želimo medsebojno sodelovanje ter s tem izboljšati motivacijo učencev za učenje in učiteljev za poučevanje.

Razvojni tim: Marijanca Kolar – vodja, Nina Hribar, Staša Kobe, Sabina Hočevar, Maja Klobučar, Mojca Turk

Veščine

Objavljeno

6. decembra, 2022

Dostopnost