V skrbi za kakovost delovanja šole in vrtca sodelujemo z SIQ. Šola ima certifikat kakovosti. Notranje presoje izvajajo usposobljene notranje presojevalke (Marijanca Kolar, Karmen Blatnik, Bernardka Rozenberger, Mateja Andrejčič). Letos nas bo pri presoji zanimalo uvajanje in uporaba digitaliziranih učnih načrtov kot pomoč pri pripravi LDN in pri učnih pripravah. Posebna pozornost bo namenjena zagotavljanju priložnosti otrokom z drugačnimi potrebami (učencem z učnimi težavami, učencem s posebnimi potrebami, nadarjenim učencem, učencem tujcem, učencem Romom). Zunanja presoja bo potekala v mesecu januarju. Izvedli jo bodo usposobljeni zunanji presojevalci SIQ.

Dostopnost