Rastoča knjiga na OŠ Stopiče

Osnovna šola in vrtec Stopiče sta se projektu Rastoča knjiga pridružila v šolskem letu 2017/18.

Delavci in učenci šole smo si s priključitvijo projektu dali zavezo, da se bomo trudili  razvijati vrednote preko številnih dejavnosti, da bi s tem postali aktivni in odgovorni krajani in državljani, predvsem pa razgledane in pokončne osebnosti. Na to nas opozarja tudi Božana, kip in simbol stopiške rastoče knjige, ki bo letos dobila že šesto poglavje.

V vseh teh letih smo izvedli kar nekaj dejavnosti, s katerimi smo učencem skušali približati pomen branja in knjige ter literarne dediščine.

Kot na primer bralna značka, šolske ure izvedene v knjižnici, različne književne uganke, brali smo pod krošnjami oz. v naravi,  obeležili smo mednarodne dneve povezane z branjem, kot so dan pismenosti, dan jezikov, knjige …, priključili smo se nacionalnemu mesecu skupnega branja ter tednu pisanja z roko, izvajamo literarni natečaj Trdinovo pero, likovne delavnice Bajke in povesti o Gorjancih, kar vsako leto zaokrožimo s kulturno prireditvijo.

2017/18

V šolskem letu 2017/18 so sodelovale vse skupine in oddelki vrtca in šole, skupaj 25, kolikor je tudi črk naše abecede. Vsaka skupina si je izbrala črko oz. vrednoto, ki jo je spremljala skozi celo šolsko leto. Spoznavali smo, kaj so vrednote in jih skušali tudi živeti.

Vrednote so namreč principi, temeljna prepričanja in ideali, h katerim stremimo in nas vodijo v življenju. Usmerjajo naše vedenje in vplivajo na sprejemanje odločitev. Usvajanje vrednot spodbuja pri otrocih razvoj samozavesti, samospoštovanja in odgovornosti, kar prispeva tudi k doseganju boljših učnih rezultatov. Otroci se lažje učijo, razvijajo in odraščajo srečneje, kadar živijo v okolju, ki spoštuje in promovira vrednote, in v katerem se vsakdo od njih počuti sprejetega in spoštovanega. Kadar so vrednote v središču vzgoje in izobraževanja, tudi vzgoja in izobraževanje samo po sebi pridobivata na vrednosti.

V ta namen smo organizirali kulturni dan, izdali publikacijo in imeli kulturno prireditev z  naslovom Spoznavamo in živimo vrednote.

Dobili pa smo tudi deklico z rastočo knjigo, ki nosi ime Božana (https://bozanastopice.wixsite.com/bozana).

Šolski projektni tim: Sabina Hočevar (vodja), Helena Lukman, Mitja Gros, Jelka Močnik, Vilma Trampuš, Barbara Brulc – vrtec, Mateja Andrejčič.

Fotografije

2018/19

V šolskem letu 2018/19 smo razmišljali o kulturni dediščini kot o dobrinah, ki smo jih podedovali iz preteklosti in so nastale iz nekih vrednot, prepričanj, znanj … Kar živimo, delamo in smo danes ni nastalo iz niča, ampak iz izkušenj , vrednot in sporočil predhodnih generacij.

K sodelovanju smo povabili ljudi iz našega okolja, ki so skupaj z učenci raziskovali običaje, kraje, kulturo, kulinariko in tako odkrivali nova, za marsikoga neraziskana področja.

Izdali smo koledar za leto 2019, na katerem smo predstavili naše izdelke in ugotovitve.

Šolski projektni tim: Sabina Hočevar (vodja), Helena Lukman, Mitja Gros, Jelka Močnik, Vilma Trampuš, Barbara Brulc – vrtec, Mateja Andrejčič.

2019/20

Ko smo obrnili tretji list Rastoče knjige OŠ Stopiče in je naša Božana zrasla še za par centimetrov in novo spoznanje, smo pozornost namenili branju kot vrednoti, saj branje omogoča pisanje, pisanje vpliva na branje, oboje pa vpliva na način in širino našega mišljenja in posledično na naše vedenje in sprejemanje odločitev. V okviru tega smo izvedli številne dejavnosti in se ob tem spomnili še na 190. obletnico rojstva in 115. obletnico smrti Janeza Trdine, ki je dušo Gorjancev in njenih ljudi za vedno opisal v svojih povestih, nenazadnje pa se je po njem nekoč tudi imenovala naša šola.

Šolski projektni tim: Sabina Hočevar (vodja), Helena Lukman, Mitja Gros, Jelka Močnik, Vilma Trampuš, Nevenka Kink – vrtec, Mateja Andrejčič.

2020/21

Prizadevali smo si, da bi branje raznovrstnih knjig in drugih zapisov postalo izhodišče za spodbujanje radovednosti. Radovednost je namreč vrednota, ki jo je potrebno negovati in spodbujati, saj ko smo radovedni, postavljamo vprašanja, opazujemo druge, iščemo nova znanja, raziskujemo, smo ustvarjalni in včasih tudi tvegamo.

Osrednja misel, ki nas je vodila pri številnih dejavnosti, je bila: SEM RADOVEDEN IN BEREM, TAKO IŠČEM NOVE POTI IN RASTEM.

A ker je bilo šolsko leto drugačno, smo se na malce drugačen način tudi mi spoprijeli z izzivi. Naše raziskovanje smo povezali s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom, si ga pripravili, raziskovali o zdravi prehrani in predvsem ajdi, ki je bila vodilo lanskega leta. Nenazadnje pa smo se vsi naučili skuhati ajdove žgance.

Kulturna prireditev je bila, tako kot večina šolskega leta, na daljavo. Ne glede na vse, smo izpeljali zadano nalogo in jo z veseljem opravili.

Šolski projektni tim: Sabina Hočevar (vodja), Helena Lukman, Mitja Gros, Jelka Močnik, Vilma Trampuš, Mateja Hočevar, Nevenka Kink – vrtec, Mateja Andrejčič.

2021/22

Lansko leto se je rastoča knjiga povezala s projektom Varno in spodbudno učno okolje in pozornost smo namenili čustvom. Vsak človek doživlja paleto različnih čustev.  Lahko so prijetna ali neprijetna; enostavna ali kompleksna, sporočajo pa nam pomembne informacije o dogajanju v okolju. Doživljanje in izražanje čustev vključuje tudi odnose z drugimi ljudmi. Z različnimi dejavnostmi v tem šolskem letu smo se učili prepoznavati svoja čustva in graditi samopodobo, spoznavali smo druge in soustvarjali skupnost, katere del smo. Osrednja misel, ki nas je vodila pri številnih dejavnostih bo: ČUTIM JAZ, ČUTIŠ TI, ČUTIMO MI VSI.

Zaradi epidemioloških razmer, tudi tokrat žal prireditve nismo mogli izpeljati v živo, smo pa prireditev s pomočjo študentov medijskega oddelka posneli v šoli in jo objavili na omrežju, kjer si jo lahko pogleda vsak.

Izdali smo zbornik, v katerem so zbrana vsa čustva, ki so se tekom šolskega leta zbrala na naši šoli in v vrtcu.

Šolski projektni tim: Sabina Hočevar (vodja), Helena Lukman, Mitja Gros, Jelka Močnik, Vilma Trampuš, Mateja Hočevar, Nevenka Kink – vrtec, Mateja Andrejčič.

2022/23

V šolskem letu 2022-23 obračamo šesti list Rastoče knjige OŠ Stopiče in naša Božana bo zrasla še za eno knjigo, v kateri se bodo prepletale zgodbe o sodelovanju in branju.  Še vedno stremimo  k končnemu smislu in cilju: aktiven in odgovoren krajan Stopič in sosednjih vasi, občine Novo mesto, državljan RS; razgledana in pokončna osebnost.

Letos bo rastoča knjiga povezana  s projekti šole, pozornost bomo namenili krepitvi dejavnosti bralnega razumevanja in medsebojnih odnosov.

Osrednja misel, ki nas bo vodila pri številnih dejavnostih bo: SKUPAJ Z ROKO V ROKI ZMOREMO VEČ.

Šolski projektni tim: Mateja Hočevar (vodja), Helena Lukman, Mitja Gros, Anita Škrbec, Vilma Trampuš,  Nevenka Kink – vrtec, Sabina Hočevar.

Dostopnost