3naslovnica3_podgrad

NEKAJ MALEGA O NAS

 

 

 

OSNOVNI PODATKI:

Naslov: Podgrad 2, 8 000 Novo mesto

Tel: 07 30 80 922

e-mail: podruznica.podgrad@osstopice.si

spletni naslov: http://osstopice.si/ps-podgrad/

Vodja podružnice: Mojca Pavlin

KDO SMO MI

Podružnična šola Podgrad stoji pod mehovskim hribom, kjer je stal nekoč mogočen grad Mehovo, ki je bil dobro poznan po vsej deželi Kranjski . Mogočne razvaline so bile ohranjene še do srede prejšnjega stoletja. Do danes so se razvaline zmanjšale na skromne ostanke. Večji del so jih v prejšnjem stoletju porabili kot gradbeni material za gradnjo šole, popravilo cerkve in župnišča v Podgradu ter za gradnjo božje-potne kapele pri Vinji vasi.

Mehovski grad je tudi znak naše šole.

V tem šolskem letu šolo obiskuje 41 učencev iz 8. okoliških vasi: Podgrad, Konec, Vinja vas, Pristava, Mihovec, Jurna vas, Koroška vas ter Veliki Cerovec. Učenci se v šolo vozijo s šolskim avtobusom, iz bližnjih vasi pa prihajajo peš.

ŠOLA SKOZI ČAS

  • Začetki šolstva v Podgradu, kot so ohranjeni iz zapisov, segajo v l.1874. Pouk je takrat potekal v starem župnišču.
  • Do 14. septembra 1905 so zgradili šolo na mestu, kjer stoji še danes. Šola v Podgradu je zgrajena iz kamna porušenega Mehovskega gradu.
  • Do l. 1958 je bila šola osemrazredna.
  • V šol. l. 1958/59 postane šola v Podgradu podružnica OŠ Stopiče.
  • L. 1977 se prične pouk v obnovljeni šoli s štirimi oddelki.
  • L.1997 pa smo dočakali dograjeno in obnovljeno šolsko poslopje s štirimi učilnicami, kuhinjo in jedilnico, telovadnico ter prostorom za vrtec.
  • Leta 2017 je šola doživela energetsko sanacijo.

Oddelki in učiteljski zbor:

Mojca Pavlin – samostojni oddelek 5. razreda, JV

Helena Lukman – kombiniran oddelek 1. in 2. razreda, JV

Nina Hribar – kombiniran oddelek 3. in 4. razreda, JV

Helena Umek – GOS v 5. razredu

Jana Dolenšek – ŠPO in LUM v 3.in 4.r, GUM v 3.r, ŠPO v 5.r, PB

Melita Štangelj – TJA v 2.,3., 4. in 5. razredu, N1A angleščina v 1. razredu

Ines Makovec – NIP Računalništvo

Učiteljice PB (Simona Kastrevc, Mateja Hočevar,Helena Lukman, Jana Dolenšek )

Simona Kastrevc – druga strokovna delavka v 1. razredu, JV, PB

 

Vera Kralj – snažilka in kuharica

Dostopnost