Šolski sklad

ZBIRANJE DONACIJSKIH SREDSTEV ZA ŠOLSKI SKLAD

Spoštovani starši,

V okviru  OŠ Stopiče deluje, v skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Ur.l.RS št. 16/07), ustanovljeni šolski sklad. Namen šolskega sklada je financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Šolski sklad OŠ Stopiče pridobiva sredstva večinoma iz prispevkov staršev, donacij in zbiralnimi akcijami starega papirja.

V preteklih šolskih letih je bila z zbranimi sredstvi staršev in drugih donatorjev v okviru šolskega sklada nabavljena naslednja nadstandardna oprema oz. naslednje nadstandardne storitve:

  • šolsko ozvočenje,
  • glasbila za Orffov instrumentarij (zvončki, ksilofoni, metalofoni, kontrabas resonatorji),
  • 20 blazin za šolski vadbeni prostor,
  • otroška igrala,
  • 8 kpl tekaških smuči za pouk športne vzgoje v zimskem času,
  • Brezžični naglavni mikrofoni za potrebe šolskih prireditve,
  • 130 kom palerin za otroke vrtca,
  • prenosni pianino YAMAHA za nastope učencev v športni dvorani.

 

Na seji upravnega odbora šolskega sklada 28.11.2006 je bil sprejet sklep, da začnemo zbirati sredstva, namenjena za nakup nadstandardne opreme tudi s pomočjo rednih prispevkov staršev učencev, ki znašajo 1€ ali več  na mesec. Mesečno na ta način v tem koledarskem letu priteka na račun sklada po 224 €.

Potreb je vedno več kot sredstev, zato bi radi ponovno spodbudili vse, ki se doslej še niste odločili, da pristopite, in nam pomagate s svojim prispevkom.

V ta namen prilogi vam pošiljamo obrazec, ki ga izpolnite in vrnete na naš naslov (lahko ga odda otrok v šoli svoji razredničarki ali v tajništvu naše šole), če se strinjate, da poleg zneska za malico vašega otroka mesečno prispevate še 1 € / 2€ / 3€ / 5€ ali več (poljuben znesek) za šolski sklad. Sredstva se bodo odtegovala do konca šolanja vašega otroka oz. do vašega pisnega preklica (ki ga lahko oddate v tajništvu naše šole). V kolikor ste soglasje podpisali že v preteklem šolskem letu in ostane znesek vašega mesečnega nakazila nespremenjen, vam ni potrebno pošiljati novega soglasja. V kolikor bi želeli znesek spremeniti, pa vas naprošamo, da podate novo soglasje z navedbo novega zneska, ki bi ga želeli nameniti šolskemu skladu.

Po svojih zmožnostih pa lahko na račun šolskega sklada, trr: 011006008344060, prispevate tudi poljuben prostovoljni znesek.

Veseli bomo vseh sredstev, ki jih boste nakazali na račun šolskega sklada.

Predsednik UO ŠS: Helena Lukman

Ravnatelj: mag. Robert Rogelj

LESENO IGRALO NA ZUNANJEM IGRIŠČU

Priloge:

  • NOV PRAVILNIK ŠOLSKEGA SKLADA OŠ STOPIČE IN VRTCA STOPIČE: KLIK!

Dostopnost