Vpis v vrtec 2024/25

Pozdravljeni!

Vpis v Vrtec Stopiče bo potekal od 4. 3. 2024 do 8. 3. 2024 vsak dan od 7.00 do 12.00, razen v sredo, 6. 3. 2024 od 12.00 do 17.00, v prostorih uprave v pisarni svetovalne delavke Barbare Ambrožič. Na naši spletni strani najdete vlogo za vpis v vrtec za šolsko leto 2024/2025 ter vlogo za premestitev na zavihku OBRAZCI. Prosim, da vlogi priložite vsa potrebna potrdila ob vpisu, drugače bo vloga nepopolna. Za več vprašanj in informacij, sem na voljo na telefonski številki 07 30 80 912 ali preko e-maila: barbara.ambrozic@osstopice.si.

Vlogo za znižano plačilo vrtca najdete tukaj:

https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/vrtci-varovanje-otrok/znizano-placilo-vrtca.html

Dostopnost