Starši so zato, da otroke vodijo in jih usmerjajo k odgovornostim in vrednotam. Vsaka družina si bi morala ustvariti svoja pravila. Pravila, ki staršem in otrokom omogočajo, da so med seboj bolj povezani in da hkrati znotraj družine lahko ostanejo posamezniki z lastnimi potrebami.

Mlad človek se iz pravil nauči spoštljivega vedenja in samoobvladanja – to dvoje pa je zelo pomembno tudi, ko odraste.

Učinkovita družinska pravila so pozitivne izjave o tem, kako naj bi družina poskrbela in ravnala z vsemi člani v družini. Vsako pravilo je drugačno, glede na vrednote, prepričanja, situacijo, starost in zrelost otrok ter potrebe vseh članov družine.

12_UNODC_Znanost-o-druzinskih-pravilih_SLO

Ni dobro imeti preveč pravil, bolje manj in tiste dosledno izpolnjevati in jih po potrebi in s starostjo otrok dodajati in spreminjati.

Običajno predšolski otroci in otroci v nižjih razredih osnovne šole potrebujejo še veliko vodenja in usmerjanja pri upoštevanju pravil, medtem ko se na otroke od sredine do pozne osnovnošolske starosti v večini primerov že lahko zanesemo, da bodo bolj samostojno upoštevali pravila brez usmerjanja staršev.

Pred 3. letom otrokom razlagamo, kaj so pravila in zakaj so potrebna, po 3. letu starosti pa so otroci že sposobni sodelovati pri postavljanju pravil in razumeti posledice kršenja le-teh. Če otroci pri oblikovanju pravil sodelujejo, le-ta lažje ponotranjijo, jih upoštevajo ter sprejmejo posledice, saj so jih sami izbrali. Tako se učijo prevzeti odgovornost za lastno vedenje.  (Povzeto po https://www.iskreni.net/pravila-v-druzini/)

 

Dostopnost