Projekt Erasmus+

 

 

Prvi prijavljeni projekt (seminar) v sklopu omenjenega je potekal v Portu (Portugalska), ki sta se ga udeležili dve naši učiteljici, Natalija Mihelčić in Anamarija Hlača. Mednarodno obarvani projekt je ponudil paleto novosti na celotnem področju Erasmus+ projektov, pridobivanje internacionalnih in interkulturnih kompetenc, jezikovno-govorečih kompetenc, načine vodenja, organiziranja in izvedbe tovrstnih mednarodnih projektov, iskanje bodočih partnerskih šol, itd. Vsekakor je udeležba na njem obrodila pozitivne izkušnje in nova spoznanja, navsezadnje se je izkazalo, da široki evropski prostor EU postaja privlačen za mednarodna sodelovanja, katerega del želi postati tudi naša šola. Tudi v prihodnje bomo stremeli k temu, da naša šola sodeluje in postaja povezana s šolami EU prostora.

Dr. Natalija Mihelčić, prof.

Erasmus + v šolskem letu 2018/19

Letos bomo na naši šoli  v sklopu projekta Erasmus+ gostili predstavnike partnerske šole iz Turčije. Obiskali nas bodo februarja ter bili deležni vseh šolskih dejavnosti na šoli. Osrednji del mednarodnega projekta, zasnovanega na konceptu medkulturnosti, nosi naslov Premagovanje stresa v šoli ter nudi paleto novosti, in sicer od značilnosti poglavitne teme projekta do kulturnega sodelovanja, interakcije,  pridobivanje internacionalnih in interkulturnih kompetenc, jezikovno-govorečih kompetenc, novih partnerskih šol, itd. Nove izkušnje in prijateljstva bodo okrepila našo šolo ter obogatile šolsko življenje. Koordinatorica Natalija Mihelčić Gradišar.

Mednarodni projekt s šolo iz Ukrajine bo potekal od januarja 2019 do konca maja 2019; učenci se bodo spoznavali preko dopisovanja / uporaba spletne učilnice in IKT tehnologije. Učenci iz šole cca 18 in 1 ali 2 učiteljice pridejo k nam na obisk sredi aprila 2019. Koordinatorica Anamarija Hlača.

FOTOGRAFIJE

Dostopnost