V roku za prijavo na javni vpis novincev za šolsko leto 2023/2024, med 1. 3. 2023 in 15. 3. 2023, je Vrtec Stopiče prejel 22 vlog za vpis, 13 vlog za premestitev med javnimi vrtci Mestne občine Novo mesto in 2 vlogi za premestitev med enotami Vrtca Stopiče. Za šolsko leto 2023/2024 je v Vrtcu Stopiče za vse enote skupaj (Stopiče, Dolž in Podgrad) predvidenih 24 prostih mest v dnevnem programu predšolske vzgoje.

Komisija za sprejem otrok je dne 4. 4. 2023 na podlagi 9. člena pravilnika prednostno obravnavala 15 vlog za premestitev otrok med javnimi vrtci Mestne občine Novo mesto oz. med enotami Vrtca Stopiče. Oddanih je bilo 5 vlog za premestitev v enoto Dolž, 5 vlog za premestitev v enoto Podgrad in 5 vlog za premestitev v enoto Stopiče. Za šolsko leto 2023/24 so v enoti Dolž in Podgrad predvidena 3 prosta mesta. V enoti Stopiče je predvidenih 18 prostih mest.

Za enoto na Dolžu je bilo v času rednega vpisa oddanih 6 vlog, za enoto na Podgradu 1 vloga in za enoto v Stopičah je bilo oddanih 11 vlog.

Na podlagi števila točk po posameznih kriterijih in glede na starosti otrok je komisija določila prednostni vrstni red za sprejem otrok v Vrtec Stopiče.

SEZNAM SPREJETIH OTROK 2023-24

Dostopnost