16. oktober je mednarodni dan slovarjev. V knjižnici je v ta namen postavljena posebna razstava, kjer je zapisanih tudi nekaj iztočnic o slovarjih. Slovar slovenskega jezika označuje slovar kot knjigo, v kateri so besede razvrščene po abecedi in so pojasnjene.

Obstajajo enojezični, večjezični, narečni, pravopisni, tehniški slovarji, lahko so v tiskani ali elektronski obliki, mnogi tudi prosto dostopni na spletu.

Zanimiva pa je bila ura pouka neobveznega predmeta nemščine (4.–6. razred), kjer so učenci delali z dvojezičnimi slovarji.

 

Razstavo in delo s slovarji si lahko ogledate tudi v ALBUMU

Dostopnost