Spoštovani starši!

V sodelovanju z Odvetniško zbornico Slovenije učencem pomagamo pri stroških povezanih s šolanjem. Če ocenjujete, da zaradi nižjega socialno-ekonomskega položaja vaše družine ne morete kriti stroškov (za oglede predstav, šolske ekskurzije, prevoze, šolo v naravi …), imate možnost pri šolski svetovalni delavki do 16. septembra 2022 oddati prošnjo za finančno pomoč.

Starši izkažete potrebo po finančni pomoči na podlagi pisne prošnje/vloge, kjer tudi utemeljite, zakaj stroškov ne zmorete plačati. Glede na GDPR, z namenom odločanja o upravičenosti do pomoči, vlogi priložite tudi veljavno Odločbo o upravičenosti do otroškega dodatka ter morebitne druge dokumente, s katerimi dokazujete upravičenost do finančne pomoči.

S podatki bomo ravnali v skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

Svetovalna delavka Marijanca Kolar

Vloga za pomoč OZ

 

 

Dostopnost