Mladostniki lahko v času epidemije doživljajo stisko na več področjih in zaradi raznolikih vzrokov. Najpogosteje jih obremenjujejo šolske obveznosti ter ponovna vrnitev v šolske klopi, tudi zmanjšan stik z vrstniki je pustil svoj pečat. Pomemben dejavnik, ki je mladim v pomoč pri spoprijemanju s stresom, so podporni medosebni odnosi.

Pri tem ste na nekatere vidike lahko pozorni tudi starši in z nekaj posluha lahko pripomorete k izboljšanju počutja vašega mladostnika. Na vseh področjih vam bo v veliko pomoč uglašenost na potrebe in želje mladostnika ter odkrit in sprejemajoč pogovor.

Vabim vas, da si ogledate in preberete zloženko NIJZ. kako_lahko_starsi_pomagajo_mladostnikom_v_stiski

 

 

Dostopnost