Pešci so  med ranljivejšimi udeleženci v prometu. Posebno pozornost v prometu je potrebno v jesenskih dneh in ob slabši vidljivosti nameniti uporabi odsevnih predmetov (kresničke, odsevni trakovi…), svetilk (lučke) ter svetlim oblačilom pešcev. Vozniki jih bodo tako opazili že od daleč in jim posvetili pozornost ter lažje pravočasno prilagodili hitrost vožnje. Le tako bodo bolj vidni v prometu. Poudariti je potrebno ustrezno ravnanje pešcev, prečkanju prehodov za pešce, obnašanje na cesti.
Agencija za varnost prometa izvaja nacionalno preventivno akcijo Pešci od 1. do 10. oktobra za ozaveščanje o varni udeležbi pešcev v prometu. Pešci so ranljivejši udeleženci v cestnem prometu, zato je njihova varnost ena izmed prioritet nacionalnega programa in preventivnih prizadevanj Agencije za varnost prometa.

–        Pešci naj uporabljajo prometne površine namenjene hoji pešcev (pločnike, podhode, prehode za pešce, pas za pešce, pešpoti). Če ni pločnika ali drugih površin za pešce, naj pešci hodijo ob levem robu vozišča v smeri hoje.
–        Pešci naj se prepričajo o varnem prečkanju ceste: pogledamo levo, desno in levo, preden stopimo na vozišče. Cesto prečkamo (na prehodu za pešce) hitro in brez nepotrebnega ustavljanja.
–        Za večjo vidnost naj pešci nosijo svetla in odsevna oblačila ali odsevna telesa: odsevni trakovi, kresničke. Tudi s svetilko smo bolj vidni v temi, megli, dežju. Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti prižgemo lučko, nosimo odsevnik na vidnem mestu (obrnjen proti vozišču).
–        Pešci (kolesarji in vozniki) v prometu ne smejo imeti slušalk v ušesih ali uporabljati telefona. Pozornost naj usmerijo na dogajanje v prometu. 

Dostopnost