Spoštovani starši,

obveščamo vas, da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih uvaja spremembe na področju znižanega plačila vrtca s 1. 9. 2021.

Bistveni poudarki:
1. Starši, ki imajo v vrtec vključena dva otroka hkrati so oproščeni plačila za mlajšega otroka.
2. Starši so oproščeni plačila za vrtec za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu (npr. tretji otrok je edini v vrtcu, starejša dva sta že v osnovni šoli).

Podrobnejše informacije si lahko preberete v okrožnici Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Okrožnica MIZŠ
Dostopnost