Spoštovani starši in učenci,

 

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih ter osnovnih šolah. Pouk v tem času bo potekal na daljavo.

Učitelji so učencem podali vse potrebne informacije v zvezi z izobraževanjem na daljavo. Komunikacija med učitelji in učenci bo potekala preko spletnih učilnic, aplikacije Google Meet in elektronske pošte.

Predlagamo, da učenci sledijo šolskemu urniku in opravijo dolžnosti za tiste predmete, ki jih imajo tisti dan na urniku. Prosimo, spodbudite vaše otroke, da svoje obveznosti opravijo samostojno in odgovorno.

Prisotnost pri pouku na daljavo je za učence obvezna.

Vaša vprašanja in dileme v zvezi s poukom na daljavo naslavljate neposredno na učitelja ali razrednika.

Za učence od 1. do 3. razreda, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi, v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah, bo organizirano nujno varstvo.  Odlok vlade določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca, ki ga starš predloži šoli.

Šola za učence, ki so vključeni v nujno varstvo zagotovi šolsko prehrano. Za učence, ki se izobražujejo na daljavo, organizira in zagotavlja topli obrok.

Upamo, da se bodo razmere ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja okužb čim prej izboljšale in da se bomo 12. 4. 2021 vsi vrnili v šolo.

Hvala za razumevanje in ostanite zdravi,

vodstvo šole in učiteljski zbor

 

Priloga: Obrazec MIZŠ – POTRDILO DELODAJALCA
Priponka

Dostopnost