Spoštovani.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur. l. RS, št. 49/20 (ZIUZEOP)) v 82. členu določa plačilne roke, kadar je upnik javni organ:
»Ne glede na 10. člen Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZPreZP-1) je plačilni rok 60 dni v primeru, ko je upnik javni organ iz prve, druge ali tretje alineje drugega odstavka 6. člena ZPreZP-1, dolžnik pa je subjekt zasebnega prava. Ta rok za plačilo velja še eno leto po razglasitvi konca epidemije.«
To pomeni, da se 60 dnevni plačilni rok upošteva za račune izdane od 11. 4. 2020 dalje do enega leta po razglasitvi konca epidemije.

Na računih, ki jih boste prejeli v tem obdobju, bo valuta 60 dni od datuma izstavitve računa. Tudi trajniki bodo vnovčeni na dan zapadlosti računa in ne 22. v mesecu kot bo navedeno na računih.

Za dodatne informacije lahko pokličete v računovodstvo, na tel. št. 07 30 80 902.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav
Simona Škrget, računovodstvo

Dostopnost