Učenci in učenke sedmih razredov so 21. aprila imeli tehniški dan z naslovom Moja gozdna učna pot. Pripravili in izdelali so svojo lastno karto gozdne učne poti, opremljeno s kartografskimi znaki, spoznavali drevesne in živalske vrste, ki so jih našli na svoji prehojeni (gozdni) učni poti. Nekateri med njimi so postali pravi geografi in kartografi, odlični poznavalci živalskih rastlinskih vrst.

Komisija v sestavi učiteljic Natalije M. Gradišar in Tine Fabijan je odločila, da so najboljše karte gozdnih učnih poti izdelali Rok Ambrožič, Nuša Gredenc Pucelj, Nastja Klemenčič, dobro sta se odrezala tudi Monika Šeruga in Leon Župevec. Pohvala gre tudi Nastji Klemenčič in Leonu Župevcu za zelo dobro izdelani opis rastlinskih in živalskih vrst.

ČESTITAMO

 Fotografije njihovih izdelanih kart si lahko ogledate spodaj.

FOTOGRAFIJE

Pripravila. Natalija M. Gradišar

Dostopnost