Spoštovani, prilagamo opise obveznih in neobveznih izbirnih predmetov.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI  (IP)
V zadnjem triletju morate izbrati dve ali tri ure IP tedensko. Večini predmetov je namenjena ena ura tedensko, izjema je drugi tuji jezik, ki se ga učite dve uri tedensko. IP bodo od septembra redni del vašega tedenskega urnika in se bodo ocenjevali z ocenami od 1 do 5.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETOV (NIP)
V drugem triletju (bodoči 4., 5. in 6.) bodo v naslednjem šolskem letu  imeli otroci možnost obiskovanja naslednjih neobveznih izbirnih predmetov (NIP): nemščina, računalništvo in šport. Učenci imajo možnost, da si izberejo dve uri NIP tedensko po svojih interesih in sposobnostih.  Izbirnemu predmetu nemščina sta namenjeni dve uri tedensko, ostalim predmetom pa ena ura tedensko.

Zaradi lažje organizacije in usklajevanja urnika na matični in obeh podružničnih šolah priporočamo, da si učenec izbere samo en predmet.

Posamezni NIP se bo lahko izvajal, če bo prijavljenih najmanj 12 učencev. Ko se za NIP oblikuje skupina, postane za prijavljene učence obvezen. Umeščen je v njihov urnik in ga morajo obiskovati celo šolsko leto. Pri predmetu so ocenjeni z oceno od 1 do 5, te ocene se vpišejo v spričevalo.

Prijavnice bodo poslale razredničarke oz. razredniki (seznam učiteljev in njihovi e-naslovi) na elektronske naslove staršev.

Starši, v primeru, da v tem tednu ne prejmete navodil za izbiro, kontaktirajte razredničarko/razrednika, morda nima vašega e-naslova.

Izbiro opravite na elektronski način (navodila bodo priložena). Izpolnjeno prijavnico pa boste v jeseni prinesli podpisano s strani staršev v šolo pomočnici ravnateljice Anki Koračin.

Opisi:

 

function hideLoading() { document.getElementById('divLoading').style.display = "none"; document.getElementById('divFrameHolder').style.display = "block"; } function hideLoading1() { document.getElementById('divLoading1').style.display = "none"; document.getElementById('divFrameHolder1').style.display = "block"; }
<h3>Osnovna šola Stopiče</h3><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <div id="divLoading"><img src="https://www.osstopice.si/files/2019/05/nalagam.gif" class="sredina" ></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe src="https://drive.google.com/embeddedfolderview?id=1sqYM0lD1NRwyIdjxyqWhN9ydP0G_Qn6O#list" onload="hideLoading()" style="border: 0px <!-- [et_pb_line_break_holder] -->currentColor; border-image: none; width: 100%; height: 700px;" width="100%" height="200" frameborder="0"></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
Dostopnost