Izobraževanje za digitalno državljanstvo

Zavod RS za šolstvo, v sodelovanju s Svetom Evrope, koordinira slovenske šole v mednarodnem projektu »Izobraževanje za digitalno državljanstvo«.

Namen projekta je ozaveščanje o digitalnem državljanstvu.

Izbranih 10 slovenskih šol bo gradilo mrežo šol Izobraževanja za digitalno državljanstvo z ostalimi 200 šolami v Evropi.

Namen projekta je:

  1. ozaveščanje o pomenu digitalnega državljanstva, 
  2. opolnomočiti učitelje za poučevanje, 
  3. pripraviti primere dobrih praks in 
  4. spodbuditi sodelovanje ter izmenjavo izkušenj v mreži sodelujočih šol. 
  5. Ob zaključku projekta, bodo primeri dobrih praks objavljeni na spletni strani Sveta Evrope.

 

Vodja tima: Damjan Bratkovič
Člani tima: Breda Zajc, Melita Štangelj, Natalija Mihelčić Gradišar, Mateja Andrejčič
Učenci/dijaki: Ema Klobučar, Leon Župevec
Starši: Romana Rački Strmole, Alojz Bastardi, Bernarda Cimrmančič
Drugi: Blaž Blatnik, Anton Goršin

Dostopnost