SVETOVNI DAN ŽIVALI

4. oktobra obeležujemo svetovni dan varstva živali, ki je namenjen ozaveščanju javnosti o tem, da so živali čuteča bitja in da smo ljudje odgovorni skrbeti zanje na način, ki jim ne povzroča bolečine, trpljenja in strahu.

Etika ravnanja z živalmi predpisuje zakonodaja. Poleg zakonodaje je pomembna tudi kultura ravnanja z živalmi, torej vse navade, ki se z vzgojo prenašajo iz roda v rod. Kultura je tista, ki zagotavlja, da se človekov odnos do živali s časom izboljšuje. Pomemben je razvoj empatije pri mladih. To lahko dosežemo z učenjem odnosa do živali že v otroštvu, v okviru družine, vrtca, šole, in najpomembnejše, z lastnim zgledom. Kdor je sočuten do živali, bo tudi do sočloveka.

S tem namenom smo tudi letos izvedli akcijo zbiranja hrane in opreme za brezdomne živali, ki je potekala na vseh treh lokacijah šole in vrtca. Donacije smo razdelili Zavetišču za živali Turk, Društvu za zaščito živali Novo mesto in društvu Pomagajmo preživeti zavrženim živalim. V sklopu akcije so otroci oddelka Miške obiskali Zavetišče Turk, otroci oddelkov Sove in Veverice pa so sodelovali na delavnici s strani DZZŽ NM. Dve strokovni delavki vrtca sva se udeležili dobrodelnega pohoda Za srečne tačke, v organizaciji društva DZZŽ NM.

Hvala vsem, ki ste darovali.

Dostopnost