Prvošolci matične šole smo se vključili v projekt Varno v vrtec in šolo, ki je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje projekte z različnih področij trajnostnega razvoja.

Namen projekta je otroke spodbujati k razmišljanju o varnosti v prometu, s poudarkom na prometni varnosti v okolici šole in šolskih igrišč.

Prvošolci so se pod vodstvom policista g. Mirka Cimrmančiča s Policijske postaje Novo mesto podali na varno pot v okolici šole. Prepoznavali so prometne znake, utrdili pravila ravnanja v prometu, hodili po pločniku, pravi strani ceste in prečkali cesto na prehodu za pešce.

Vabljeni k ogledu FOTOGRAFIJ.

Dostopnost