Spoštovani starši!

Mestna občina Novo mesto nameni vsako leto namenska sredstva za pomoč staršem pri plačilu prehrane v osnovnih šolah.

Vsi tisti, ki zaradi socialnega položaja ne morete v celoti plačati prispevka za šolsko kosilo, imate možnost oddati vlogo za dodelitev subvencije, katere sredstva prispeva Mestna občina Novo mesto. Družine, katerim se lahko odobri subvencionirana kosila, morajo biti uvrščene, glede na povprečni mesečni dohodek na družinskega člana, v 4. ali 5. dohodkovni razred.

Pri odločanju o upravičenosti do subvencije za šolsko prehrano se upoštevajo še naslednji kriteriji:

  • nenadna izguba zaposlitve enega ali obeh staršev,
  • akutne situacije v enostarševskih družinah (daljša bolniška odsotnost, izredne situacije, ki zahtevajo večji finančni vložek …),
  • posebnosti v družinah (ko še urejajo ustrezno dokumentacijo za pridobitev socialnih transferjev, ob izpadu dohodkov, pri menjavi službe …),
  • obdobje razveznih postopkov, ko novi statusi še niso opredeljeni,
  • nezmožnost poravnave dolgotrajnih dolgov,
  • neupravičenost do otroškega dodatka zaradi neuporabnega premoženja (visok katastrski dohodek),
  • druge posebnosti v družini.

Rok za oddajo prošnje na predpisanem obrazcu (s prilogami) je do petka, 22. 9. 2023. Prošnjo oddate svetovalni delavki Marijanci Kolar.

Prošnja za plačilo kosila MONM 23_24

Dostopnost