Javna agencija RS za varnost prometa skupaj z OŠ Stopiče želita, da smo v teh toplih pomladnih dneh še posebej pozorni na kolesarje, ki so ranljivejši udeleženci v prometu.

Predvsem vozniki motornih vozil morajo biti posebej skrbni in pozorni na kolesarje, upoštevati morajo pravila prednosti (na prehodih imajo prednost kolesarji), imajo naj minimalno bočno varnostno razdaljo (1,5 m) ob prehitevanju ter v naseljih zmanjšati hitrost.

Agencija za varnost prometa bo izvajala nacionalno preventivno akcijo za ozaveščanje o varnosti kolesarjev, ki bo potekala od 18. do 28. maja 2023. Poudarek bo na varnem kolesarjenju, uporabi zaščitne kolesarske čelade, usposabljanju za vožnjo kolesa in spodbujanje izvajanja kolesarskih izpitov po šolah, promocija varnega kolesarjenja za spodbujanje trajnostne mobilnosti, nadzor nad ravnanjem voznikov.

Vse šole ob podpori AVP ozaveščajo o pomenu varnega kolesarjenja. Spomladi je ustrezen čas za preverjanje tehnične brezhibnosti kolesa.

Za kolesarje je nujna tudi kolesarska čelada (oprema), ki ščiti glavo pri morebitnem padcu. Bistre glave naj varuje čelada, obvezno pa vse kolesarje do 18. leta. Več o varnosti kolesarjev lahko pogledate skupaj z učenci v preventivno – izobraževalnem videu Bistre glave nosijo čelade.

 

Dostopnost