Seja komisije za sprejem otrok v OŠ Stopiče – Vrtec Stopiče je potekala 5. 4. 2022 od 8.00 do 9.00 v prostorih Vrtca Stopiče.

Komisija je prednostno obravnavala premestitve.

Prejeli smo 14 vlog za premestitev:

  • 1 vlogo za premestitev znotraj zavoda: 1 vloga iz Stopič na Dolž
  • 5 vlog za premestitev iz Vrtca Ciciban: 2 vlogi za Stopiče, 2 vlogi za Podgrad in 1 vloga za Dolž
  • 8 vlog za premestitev iz Vrtca Pedenjped: 3 vloge za Stopiče, 2 vlogi za Podgrad in 3 vloge za Dolž

DOLŽ: Komisija je odobrila premestitev 5 otrokom. Vsa prosta mesta so se zapolnila s premestitvami.

PODGRAD: Komisija je odobrila premestitev 4 otrokom. Vsa prosta mesta so se zapolnila s premestitvami.

STOPIČE: Komisija je odobrila 5 premestitev.

Po opravljenih premestitvah na Dolžu in Podgradu ni bilo več prostih mest, v  Stopičah je ostalo 11 prostih mest.

Komisija je pregledala in točkovala vloge, ki so bile oddane v času rednega vpisa. Vse vloge so imele zahtevana dokazila in ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Sklep komisije: Na podlagi števila točk po posameznih kriterijih in po starosti otrok, v primeru enakega števila točk (prednost ima starejši otrok), je komisija določila prednostni vrstni red za sprejem otrok po lokacijah.

Čakalni seznam 22_23

Dostopnost