Pismo župana s katerim nam želi izraziti podporo in zahvalo za izvajanje predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja v trenutnih okoliščinah.

Pismo župana MO Novo mesto
Dostopnost