SPOŠTOVANI UČENCI IN STARŠI!

Ob koncu šolskega leta je treba vrniti izposojene knjige iz knjižnice. Vrnete jih v za to pripravljeno škatlo oziroma v knjižnico ob upoštevanju navodil glede covid 19. Gradivo si lahko izposodite le, če je res nujno.

V naslednjih dneh boste po navodilih učiteljev vračali izposojene učbenike. Učenci, skrbno pripravite učbenike za vračanje tako, da jih pregledate in oddate v najboljšem možnem stanju. Za poškodovane, uničene, izgubljene učbenike je treba plačati odškodnino (12. člen Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov). Zadnje dni šolskega leta boste prejeli učbenike za naslednje šolsko leto, v kolikor bomo imeli zalogo, sicer pa v prvih dneh novega šolskega leta.

Učenci 1. triade boste delovne zvezke dobili septembra v šoli. Nabavi jih šola in so za vas brezplačni, berila pa iz učbeniškega sklada.

Delovne zvezke, učbenik za angleščino od 6. do 9. r. in ostale pripomočke kupite sami. Seznami so v priloženih priponkah. Papirnatih naročilnic trgovin, kot smo jih bili vajeni prejšnja leta, v šoli ne bomo več delili. Nadomeščale jih bodo povezave, preko katerih si lahko ogledate ponudbo trgovin in naročite vaše nakupe ali si seznam nakupa natisnete in kupite vse potrebno sami v trgovini. Če kdo vseeno rabi pomoč, naj se oglasi v knjižnici oz. v šolski svetovalni službi.

Želiva, da se šolsko leto konča s čim manj stresa in prijetno, za kar se bomo vsi najbolje potrudili!

POVEZAVE:

KOPIJA NOVA: https://www.kopija-nova.si/enostavno-narocanje?pmr=x8&pmid=0l8ir5jt3xqt

MLADINSKA KNJIGA:  OŠ Stopiče     PŠ Dolž        PŠ Podgrad

DZS: www.dzs.si    (hitra koda šole: 5086833)

→  V seznamu šol poiščite OŠ Stopiče oz. podružnici Dolž ali Podgrad.

Ponudniki šolskih potrebščin:  go2schoolPrintinkDZS,  Kopija-nova,…

Sezname učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin najdete tudi na spletni strani šole: KLIK

Junij 2021

Knjižničarki Jelka Močnik in Anita Škrbec

Dostopnost