Komisija za sprejem otrok v vrtec je oblikovala prednostni seznam ob upoštevanju števila točk in datuma rojstva.

Vrtec bo sprejel otroke po vrsti s prednostnega seznama glede na število prostih mest za novo šolsko leto.

Otroci, ki v vrtec niso sprejeti, so razporejeni na čakalni seznam.

SEZNAM SPREJETIH in ČAKALNI SEZNAM 21-22

Na čakalni seznam za šolsko leto 2021-22 je razporejenih 7 otrok 1. starostnega obdobja, ki potrebujejo medletni sprejem (otroci rojeni v letih 2020 in 2021). Čakalni seznami novomeških vrtcev se v prvi polovici junija združijo v centralni čakalni seznam MO NM, iz katerega se naknadno sprejemajo otroci v primeru odpovedi in dodatne sprostitve prostih mest. Ob pojavu prostega mesta sistem avtomatično v naš vrtec razporedi čakajočega otroka z najvišjim številom točk, tudi če je bila vloga oddana v drugem novomeškem vrtcu (v primeru, da so starši med rezervnimi izbirami vnesli naš vrtec oziroma označili izbiro “kamorkoli”).

 

Dostopnost