Spoštovani !

Vlada je 3.3.2021 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja VIZ.
Spremenjen je odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom
SARS-CoV-2.

Po novem je uporaba zaščitnih mask za učence / učenke od 6. do 9. razreda OŠ v vseh
razredih obvezna. Prav tako je obvezna uporaba zaščitnih mask za učitelje / učiteljice v OŠ. Za otroke
od 1. do 5. razreda je še naprej obvezna v vseh šolskih prostorih, izključno v matičnem oddelku pa še
naprej ni obvezna. Priporočljivo je, da tudi ti učenci vseskozi uporabljajo zaščitne maske.
Ponovno želimo opozoriti, da naj se vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih šole po priporočilih NIJZ
udeležujejo LE ZDRAVI učenci. Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s COVID-19 ste dolžni TAKOJ
obvestiti šolo (razrednik, tajništvo, vodstvo šole).

Obvezna je uporaba mask za starše na zunanjih površinah šole in vrtca.
Priporočljivo je, da vsi strokovni delavci pri neposrednem delu z mlajšimi otroki (od 1. do 5. razreda)
zaradi svoje varnosti in zaščite uporabljajo zaščitne maske.
Podaljšano bivanje se izvaja za učence od 1. do 3. razreda, za učence 4. in 5. razreda je priporočljivo,
da po pouku odidejo čimprej domov, v OPB pa v dogovoru s šolo ostanejo le tisti, ki to nujno
potrebujejo.
Učilnice in drugi šolski prostori se pogosto prezračujejo, zato naj se učenci tudi v bližajočih pomladnih
dneh oblečejo topla oblačila (čebulno).
Ostala navodila in priporočila za delo v šoli ostajajo nespremenjena.

Dostopnost