Spoštovani starši!

Pred nami je novo šolsko leto, polno novih izzivov, znanj, izkušenj, druženj in igre. Otrokom želimo v Vrtcu Stopiče omogočiti prijazno in spodbudno okolje, v katerem se bodo počutili varno, sprejeto, spoštovano, kjer se bodo veselili, zabavali, smejali, družili. Otroke bomo spodbujali, da bodo prostor in okolje odkrivali in raziskovali na sproščen in igriv način, ga oblikovali po svojih željah in potrebah. Veliko časa bomo preživeli na prostem, v naravi. Otrokom bomo ponudili zanimive in pestre dejavnosti in izzive, preko katerih bodo odkrivali svet in sebe, se učili, igrali, razvijali svojo domišljijo, gibalne spretnosti, samostojnost, se učili odločati, reševati težave, sobivati. Verjamemo, da bomo kljub omejitvam tudi v prihajajočem šolskem letu skupaj doživeli veliko novega, lepega, čarobnega in nepozabnega.

Ker sta zdravje in varnost otrok med našimi najpomembnejšimi cilji, si želimo in vas prosimo, da še naprej skupaj spoštujemo in upoštevamo navodila pristojnega ministrstva in priporočila NIJZ (v vrtcu starši obvezno nosijo maske, upoštevajo varnostno razdaljo, obvezno je razkuževanje rok ob vstopu v vrtec, povečan je nivo splošnih higienskih ukrepov, v vrtec prihajajo le zdravi otroci, starši in zaposleni). Prav tako vas prosimo, da skladno z navodili NIJZ pred ponovnim vstopom otroka v vrtec ponovno oddate podpisano izjavo ob odsotnosti zaradi počitnic ali bolezni, ki so vam jo posredovale vzgojiteljice.

Otroci bodo vstopili v nove igralnice s torkom, 1. 9. 2020. Novince bodo ob prvem vstopu v vrtec spremljali tudi starši, skladno s protokolom in znotraj termina, ki ga boste prejeli iz oddelka vašega otroka oz. ste se o tem že dogovorili s strokovno delavko oddelka. Program uvajanja otrok bo zaradi preventivnih ukrepov skrajšan. Otroka naj spremlja v vrtec samo 1 starš oz. odrasla oseba, ki zmore otroka oddati vzgojiteljici z nasmehom in zaupanjem.

V septembru in v času poostrenih preventivnih ukrepov bodo vsi oddelki vrtca delovali samostojno oz. po hodnikih. Združevanja otrok izven tega prostora z ostalimi oddelki ne bo. Prosimo, da se dosledno držite ur prihoda in odhoda, ki ste jih navedli na izjavi, saj bo temu prilagojen delavni čas strokovnih delavk oddelkov.

Želimo vam lep preostanek poletja in uspešen začetek novega šolskega leta!

 

Kolektiv Vrtca Stopiče

Dostopnost