Shema šolskega sadja

ŠOLSKA SHEMA (Umek Helena) Spodbujanje uživanja lokalno pridelanega sadja in zelenjave Uživanje sadja in zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov

Vsi učenci

NIJZ, MKGP in MIZŠ

Dostopnost